Karty Magnetyczne


KARTY MAGNETYCZNE & PRODUKCJA

KARTY MAGNETYCZNE - produkcja kart magnetycznych to jeden z wielu rodzajów kart produkowanych przez fabrykę LiderKarty. Pasek magnetyczny występuje na karcie jako podstawowy nośnik pamięci z możliwością zapisu danych na 1 do 3 ścieżkach (1 - alfanumeryczna 76 znaków; 2 - numeryczna 37 znaków; 3 - numeryczna 105 znaków). Zapisane informacje na pasku mogą być odczytywane przy pomocy odpowiednich urządzeń - czytników kart magnetycznych. Dzięki takiej możliwości ten rodzaj kart znajduje szerokie zastosowanie jako karty płatnicze, telefoniczne, a takźe w róźnorodnych systemach, np. kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy, systemach lojalnościowych, itp.

Jako producent kart magnetycznych - wiedza i doświadczenie dają możliwość reprodukcji skomplikowanej grafiki, w tym zdjęć na kartach z paskiem magnetycznym.

Karty magnetyczne producent ; stosowanie do produkcji tego rodzaju kart komponentów od solidnych dostawców zapewnia, że nasza karta magnetyczna spełnia normę ISO 7811 która precyzyjnie określa umiejscowienie i parametry paska magnetycznego. Sprzedajemy również czyste blankiety w cenie od 0,36 zł za sztukę.

Produkcja kart magnetycznych - w procesie produkcji aplikujemy paski magnetyczne:

  • Karta magnetyczna o niskiej koercji LOCO (low coercivity). Tego typu karty jako pierwsze zostały masowo wprowadzone do systemów bankowych /trzy ścierzki o współczynniku koercji 300 - 400 erstedów, a więc na tyle niskim, że narażonym na dosyć duźe niebezpieczeństwo rozmagnesowania/
  • O wysokiej koercji HICO (high coercivity) karta posiadająca ten rodzaj paska magnetycznego działa na identycznej zasadzie co jej poprzedniczka. Róźnica między nimi polega na znacznie wyższym współczynniku koercji paska, od 2700 do 4000 erstedów, co znacznie zwiększa jej odporność na rozmagnesowanie. Również na tej karcie zapis odbywa się na trzech ścieżkach. Pierwsza pozwala na zapisanie 76 znaków alfanumerycznych. Druga to 37 znaków tylko numerycznych. Trzecia natomiast to aż 105 znaków także tylko numerycznych /producent kart magnetycznych/