Personalizacja


Personalizacja Kart & Karty Personalizowane

LiderKarty Fabryka Kart Plastikowych>

Personalizacja karty plastikowej polega na przypisaniu jej indywidualnych cech poprzez nadruk, wytłoczenie, druk kodu keskowego (z reguły jest to kolejny numer, dane adresowe, kod kreskowy czy zdjęcie posiadacza). Ten skomplikowany proces można wykonać na kilka sposobów: drukiem wypukłym (embossing), wklęsłym (infill) lub prostym.

PERSONALIZACJA : przykładem personalizacji karty jest:

  • nadruk np. imienia i nazwiska
  • kodowanie karty magnetycznej i chipowej
  • nadruk zdjęcia, fotografii, logo firmy
  • nadruk kodu kreskowego

Karty wyprodukowane gotowe do personalizacji trzymamy w depozycie a Państwo dosyłacie nam dane do personalizacji. Nadruk seryjny jest wykonywany na podstawie dostarczonej przez Klienta bazy danych, w postaci pliku Excel, dBase, Access. Gotowe karty plastikowe mogą być wysłane pod dowolny adres na przykład właśnie pozyskanym nowym klientom /tzw. mailing/.

W naszej fabryce proces personalizacji to ostatni etap produkcji. Po wyprodukowaniu identycznej partii kart z reguły na specjalistycznych maszynach i urządzeniach na każdą kartę nanosimy cechy charakterystyczne. W celu automatycznej identyfikacji moźna również w procesie personalizacji zakodować kartę magnetyczną metodami kodowania magnetycznego. Pasek magnetyczny może zawierać trzy ścieżki do zapisu informacji. Pierwsza ścieżka pozwala na zapisanie liter i cyfr (maksymalnie 79 znaków), druga i trzecia pozwala na zapis cyfr (druga ścieżka maksymalnie: 40 znaków, trzecia ostatnia ścieżka -107)

Moźliwa jest także usługa personalizacji kart elektronicznych stykowych i bezstykowych (zarówno pamięciowych jak i procesorowych). Zapis informacji w pamięci chipa, w zależności od rodzaju zastosowanego modułu (pamięciowy, mikroprocesorowy, kryptoprocesorowy), wymaga zastosowania odpowiednich urządzeń i oprogramowania zapisującego. Przed rozpoczęciem personalizacji kart elektronicznych naleleży określić typ układu elektronicznego oraz określić zakres danych i aplikację, które będą zapisywane w pamięci karty elektronicznej. W przypadku bardziej zaawansowanego sposobu kodowania danych (szyfrowanie czy podpisywanie elektroniczne danych zapisywanych w pamięci karty) przed rozpoczęciem personalizacji trzeba przygotować specjalny moduł (tzw. BLACK_BOX), który będzie sterował procesem personalizacji.

KARTY PERSONALIZOWANE -w przypadku gdy Klient zainteresowany jest personalizacją kart we własnym zakresie, mamy w ofercie nowoczesne DRUKARKI DO KART PLASTIKOWYCH oraz pełny zestaw materiałów eksploatacyjnych takich jak karty, folie, hologramy. My jako producent naszym klientom tanio sprzedajemy karty wstępnie zadrukowane np. w jednym kolorze. Nastęnie Klient we własnym zakresie zadrukowuje sobie karty w miarę potrzeb.