Systemy Lojalnościowe


PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE

LiderKarty Fabryka Kart Plastikowych

Każda firma zorientowana marketingowo zabiega o budowanie długofalowej, jak najlepszej relacji z konsumentem. Systemy lojalnościowe wdrażane są z wykorzystaniem różnych narzędzi marketingowych aczkolwiek najlepsze efekty przynoszą takie w których klient otrzymuje elegancko wydrukowaną kartę plastikową z logo firmy, przysługującym rabacie, etc. Chodzi o to aby stworzyć symbolikę więzi Klient - Sprzedawca. Dorobek LiderKarty Fabryki Kart Plastikowych w tej sferze potwierdza nasze przygotowanie i intuicję w budowaniu takich właśnie programów opartych na kartach plastikowych zarówno dla firm dużych jak i średnich /produkujemy np. karty złote, srebrne, chipowe, bezstykowe. Podejmując się obsługi zleceń tego typu w sposób kompleksowy opracowujemy je od strony zarówno klienta bezpośredniego jak i konsumenta końcowego.

Przykładem tanich "systemów lojalnościowych" są eleganckie, wydrukowane w najwyższej jakości wyróźniające się karty na okaziciela z dużym napisem np. KLUB STAŁEGO KLIENTA - RABAT 15 % zawierające numer seryjny karty, logo. W takim prostym systemie odpadają koszty zakupu czytników kart, imiennej personalizacji kart, programu komputerowego, serwisu, etc.

Możemy ogólnie podzielić systemy lojalnościowe oparte na kartach plastikowych i wprowadzane przez naszą fabrykę LiderKarty :

  • PLASTIKOWA KARTA STAŁEGO KLIENTA /imienna lub na okaziciela po okazaniu karty osoba (1kB) moźe wejść do klubu, poświadczyć przynależność do organizacji grupy, związku/
  • PLASTIKOWA KARTA RABATOWA /stały rabat po pokazaniu karty/
  • SYSTEM ZBIERANIA PUNKTÓW /nagradzanie klientów za dokonywanie zakupów/
  • SYSTEMY PROFESJONALNE np. dla stacji paliw /takie systemy wprowadzamy we wspłpracy (1kB) ze specjalistycznymi firmami informatycznymi/

W każdym jednak przypadku kluczowym elementem jest plastikowa karta. To ona słuźy do identyfikacji klienta, legitymuje go do otrzymania zniżek, bonusów. Karta może być także nośnikiem elektronicznym, który umożliwia zarejestrowanie dokonanej transakcji oraz wspomaga przetwarzanie danych o kliencie.

Aby bliżej zapoznać się z naszą ofertą z zakresu programów lojalnościowych, programy lojalnościowe na stacje paliów, aptek, sklepów prosimy o KONTAKT